top of page

Sygnus X-1 Review by Peter Steultjens

Review of the Sygnus X-1 and Nexum cables by Peter Steultjens


Rear side of the Sygnus X-1, showing the power inlet, 8 ouputs, the Earth connections and the filter switches
Review of the Sygnus X-1 Power processor by Peter Steultjens

Original review in Dutch followed by English translation.

"Sinds een week ben ik nu in het gelukkige bezit van de Sygnus X-1 met de bijbehorende Nexum bekabeling.


Ik heb, al zeg ik het zelf, een mooie hifi installatie. Het geluid was erg naar mijn zin. Ik had al het een en ander gedaan aan de stroomvoorziening (met name kabels, mains multipliers en noise eaters van Essential Audio Tools).


Na het vervangen van de bekabeling en het aansluiten van de Sygnus X-1 kan ik tot mijn grote vreugde vaststellen dat de verbetering van het geluid verbluffend is. De rust, de “stage”, de details, de dynamiek, de verstaanbaarheid zijn enorm toegekomen. Wat een boost voor mijn installatie! Ik hoor nu wat ik al die tijd gemist heb, overigens zonder dat te weten.....


Wat een genot! Ik kan nu met veel plezier mijn vinyl en cd collectie opnieuw beluisteren, om me elke keer weer aangenaam te laten verrassen. Klassieke muziek, jazz, americana, pop of rock, het maakt niet uit.


Kortom, ik kan me volledig aansluiten bij hetgeen de andere reviewers hebben gemeld over hun ervaringen."


English translation

"I have been fortunate enough to have the Sygnus X-1 with the accompanying Nexum cabling for a week now.


I have, if I say so myself, a nice hi-fi system. I really liked the sound. I had already done some work on the power supply (mainly cables, mains multipliers and noise eaters from Essential Audio Tools).


After replacing the cabling and connecting the Sygnus X-1, I'm very happy to say that the improvement in sound is astonishing. The tranquility, the "stage", the details, the dynamics and the intelligibility have improved enormously. What a boost for my audio system! I now hear what I have been missing all this time, without even knowing it...


What a pleasure! I can now enjoy listening to my vinyl and CD collection again and be pleasantly surprised every time. Classical music, jazz, Americana, pop or rock, it doesn't matter.


In short, I can fully agree with what the other reviewers have reported about their experiences."

Comments


bottom of page